9Tr stojí. Čaká kým si je ľudia odfotia spolu s T2ojkou