pohľad na historickú električku T2 z hist. trolejbusu 9Tr