Škoda 9Tr #53 (ex 6053) na AS Mlynské Nivy na linke H17