interiér T2 vo voz. Krasňany pred odchodom na linku H1 BKIS