pracovisko vodiča v koncipovanej histroickej električke #215