tabuľka linky H1 BKIS ktorú som vyrobil ja (ADMIN DPM-Prk)